Horaris 19-20


HORARIS CURS 19-20


NADONS-A

                       
                                   Música en família: dilluns de 16:30 a 17:15 h.  

_________________________________________________________________________________________

NADONS-B


                                   Música en família: dimarts de 17:30 a 18:15 h.  

_________________________________________________________________________________________ 

SENSIBILITZACIÓ-A
                     

                                   Llenguatge Musical: dimarts de 16:45 a 17:30 h.  

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________________

SENSIBILITZACIÓ-B

                         
                                 Llenguatge Musical: dilluns de 17:15 a 18:00 h.  

_________________________________________________________________________________________


PREINICIACIÓ

                       
                                  Llenguatge Musical: dimecres de 17:15 a 18:00 h.  

_________________________________________________________________________________________


INICIACIÓ


                                   Llenguatge Musical: dijous de 17:15 a 18:00 h.  
                                   Conjunt Vocal: dijous de 18:00 a 18:30 h. 

_________________________________________________________________________________________

PRELIMINAR

                       
                                   Llenguatge Musical: dimarts de 18:00 a 19:00 h.                               
                                   Conjunt Vocal: de dijous 18:00 a 18:30 h.                               
                                   Roda d’instruments: Veure calendari annex                                                                
                      
_________________________________________________________________________________________


1r de GRAU ELEMENTAL


                                   Conjunt vocal: dimarts de17:15 a 18:00 h.                   
                                    Llenguatge Musical: dijous de 18:30 a 19:30 h.  

_________________________________________________________________________________________

2n de GRAU ELEMENTAL
                       

                                   Llenguatge Musical: dimecres de 17:15 a 18:15 h.  
                                   Conjunt Vocal: dimecres de 18:15 a 18:45 h.  
_________________________________________________________________________________________ 

 3r de GRAU ELEMENTAL

            
                                   Conjunt instrumental : dilluns de 18:30 a 19:30 h.  
                                   Llenguatge Musical: dimecres de 17:00 a 18:00 h.  

_________________________________________________________________________________________


4t de GRAU ELEMENTAL-A
                                                          
                       
                                   Conjunt Instrumental: dimarts de 18:00 a 19:00 h.  
                                   Llenguatge Musical: dijous de 17:15 a 18:15 h.  

_________________________________________________________________________________________           

4t de GRAU ELEMENTAL -B

                                              
                                   Llenguatge Musical: dimarts de 19:00 a 20:00 h.                               
_________________________________________________________________________________________


1r de LLENGUATGE JOVES


                                  Llenguatge Musical: dimarts de 18:00 a 19:00 h.   

 ________________________________________________________________________________________

1r de GRAU MITJÀ

                       
                                                                                                                          
                                   Conjunt Instrumental: dimarts de 19:00 a 20:00 h. 
                                   Llenguatge Musical: dijous de 18:15 a 19:30 h.  

_________________________________________________________________________________________                                                            
                                                            2n de GRAU MITJÀ 
           

                                   Conjunt Instrumental: dilluns 17:30 a 18:30 h.  
                                   Llenguatge Musical: dimecres de 18:00 a 19:15 h.  
                                              
_________________________________________________________________________________________

NIVELL AVANÇAT(accés conservatori)

                       
                                   Llenguatge Musical: dijous de 19:30 a 20:30 h.  
_________________________________________________________________________________________

1r de LLENGUATGE ADULTS
                       
                                   Llenguatge Musical: dimarts de 20:30 a 21:30 h.  

_________________________________________________________________________________________

2n de LLENGUATGE ADULTS

                                   Llenguatge Musical: dimarts de 15:30 a 16:30 h.  

_________________________________________________________________________________________

3r de LLENGUATGE ADULTS
             
                       
                                   Llenguatge Musical: dilluns de 15:45 a 16:30 h.  

_________________________________________________________________________________________


LLENGUATGE ADULTS AVANÇAT


                                   Conjunt instrumental: dijous de 20:30 a 21:30 h.   
_________________________________________________________________________________________

COMBO- A

                         
                                   Dimecres de 18:15 a 19:15 h.  
                                              
_________________________________________________________________________________________

COMBO-B

                           
                                  Dimecres de 20:30 a 21:30 h.  

_________________________________________________________________________________________


PALAU GRUP VOCAL


                                  Dilluns de 20:30 a 22:00 h. 

_________________________________________________________________________________________