Horaris curs 23-24


HORARIS CURS 23-24

 

NADONS – A

Música en família:  dilluns de 16:45 a 17:30 h.   

NADONS – B

Música en família:   dimarts de 16:45 a 17:30 h.  


SENSIBILITZACIÓ

Llenguatge Musical:   dilluns de 17:30 a 18:15 h.  


PREINICIACIÓ

Llenguatge Musical:   dimarts de 17:30 a 18:15 h.   


INICIACIÓ

Llenguatge Musical:   dimecres de 17:15 a 18:00 h.  

Conjunt Vocal:  dimecres de 18:00 a 18:30 h.  


PRELIMINAR

 Llenguatge Musical:   dimarts de 18:00 a 19:00 h.  

Conjunt Vocal:  dimecres de 18:00 a 18:30 h.  

Roda d’instruments:  veure calendari annex (dimarts i dimecres, i divendres (bat./guit. el.), de 17:30 a 18:00 h.)


1r de GRAU ELEMENTAL – A

Conjunt Vocal:   dimarts de 17:15 a 18:00 h.   

Llenguatge Musical:   dijous de 17:00 a 18:00 h.   


1r de GRAU ELEMENTAL – B

Conjunt Vocal:   dimarts de 17:15 a 18:00 h.   

Llenguatge Musical:   dijous de 18:30 a 19:30 h.  


1r de GRAU ELEMENTAL – C

 Conjunt Vocal:   dimarts de 17:15 a 18:00 h.   

Llenguatge Musical:   dimarts de 18:00 a 19:00 h.  


2n de GRAU ELEMENTAL – A

 

Conjunt Vocal:   dimarts de 19:00 a 19:45 h.  

Llenguatge Musical: dimecres de 18:30 a 19:30 h. 


2n de GRAU ELEMENTAL – B

 Conjunt Vocal:   dimarts de 19:00 a 19:45 h. 

Llenguatge Musical:  dijous de 17:30 a 18:30 h.  


3r de GRAU ELEMENTAL

 Llenguatge Musical:   dijous de 18:15 a 19:15 h.  

Conjunt Instrumental :   dijous de 19:15 a 20:15 h.   

 

4t de GRAU ELEMENTAL

Conjunt Instrumental:   dimarts de 18:00 a 19:00 h.  

Llenguatge Musical:   dijous 17:15 a 18:15 h.  


1r de GRAU MITJÀ

Llenguatge Musical:   dimarts de 18:00 a 19:00 h.   

Conjunt Instrumental:   dimarts de 19:00 a 20:00 h. 


2n de GRAU MITJÀ

Conjunt Instrumental:   dilluns de 19:15 a 20:15 h.  

Llenguatge Musical:   dimecres de 16:30 a 17:30 h.   


NIVELL AVANÇAT

Conjunt Instrumental:   dilluns de 19:00 a 20:00 h.  

Llenguatge Musical:   dijous de 20:15 a 21:15 h.  


1r de LLENGUATGE JOVES

Llenguatge Musical:   dilluns de 17:30 a 18:30 h.  


3r de LLENGUATGE JOVES 

Llenguatge Musical:   dimecres de 18:00 a 19:00 h. 


1r de LLENGUATGE ADULTS

Llenguatge Musical:  dimarts de 20:00 a 21:00 h. 


2n de LLENGUATGE ADULTS

Llenguatge Musical:  dimecres de 20:45 a 21:45 h.  


3r de LLENGUATGE ADULTS

Llenguatge Musical:   dilluns de 21:00 a 22:00 h.   


                                COMBO A                                   

Dimecres de 18:30 a 20:00 h. 


COMBO – B   

Dimarts de 13:30 a 14:30 h.   


                    COMBO C                      

Dilluns de 17:15 a 18:15 h.  


COMBO ADULTS

Dilluns de 20:15 a 21:15 h.   


PALAU GRUP VOCAL

Dilluns de 20:30 a 22:00 h