Horaris 19-20

HORARIS CURS 19-20

NADONS-A

                                   Música en família: dilluns de 16:30 a 17:15 h.   (Anna Soley)

_________________________________________________________________________________________


NADONS       

                                   Música en família: dimarts de 17:30 a 18:15 h.   (Anna Soley)

_______________________________________________________________________________________ 

SENSIBILITZACIÓ-A
               
                                   Llenguatge Musical: dimarts de 16:45 a 17:30 h.   (Anna Soley)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________________

 SENSIBILITZACIÓ-B
                      
                                    Llenguatge Musical: dilluns de 17:15 a 18:00 h.   (Anna Soley)

_________________________________________________________________________________________

 PREINICIACIÓ                   

                                    Llenguatge Musical: dimecres de 17:15 a 18:00 h.   (Anna Soley)

________________________________________________________________________________________

INICIACIÓ

                                 Llenguatge Musical: dijous de 17:15 a 18:00 h.   (Ruth Serradesanferm)
                                 Conjunt Vocal: dijous de 18:00 a 18:30 h.   (Ruth Serradesanferm)

_________________________________________________________________________________________


PRELIMINAR     
        
                          Llenguatge Musical: dimarts de 18:00 a 19:00 h.   (Ruth Serradesanferm)
                          Conjunt Vocal: de dijous 18:00 a 18:30 h.   (Ruth Serradesanferm)
                          Roda d’instruments: Veure calendari annex                                                                              
_______________________________________________________________________________________ 

1r de GRAU ELEMENTAL  
         
                        Conjunt vocal: dimarts de17:15 a 18:00 h.   (Ruth Serradesanferm)                      
                         Llenguatge Musical: dijous de 18:30 a 19:30 h.   (Ruth Serradesanferm)

_________________________________________________________________________________________

2n de GRAU ELEMENTAL
                                      
                                Llenguatge Musical: dimecres de 17:15 a 18:15 h.   (Ruth Serradesanferm)
                                Conjunt Vocal: dimecres de 18:15 a 18:45 h.   (Ruth Serradesanferm)

_________________________________________________________________________________________

    3r de GRAU ELEMENTAL

          
                                Conjunt instrumental : dilluns de 18:30 a 19:30 h.   (Pauli Peña)
                                 Llenguatge Musical: dimecres de 17:00 a 18:00 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________

4t de GRAU ELEMENTAL-A

     
                                                  Conjunt Instrumental: dimarts de 18:00 a 19:00 h.   (Toni Quiles)
                                                     Llenguatge Musical: dijous de 17:15 a 18:15 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________

4t de GRAU ELEMENTAL -B

                                                  Conjunt instrumental : dilluns de 19:00 a 20:00 h.   (Toni Quiles)                                                     Llenguatge Musical: dimarts de 19:00 a 20:00 h.   (Toni Quiles)                                            
_________________________________________________________________________________________

1r de GRAU MITJÀ
                                                                                                            
                                   Conjunt Instrumental: dimarts de 19:00 a 20:00 h.  (Paulí Peña)
                                   Llenguatge Musical: dijous de 18:15 a 19:30 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________

2n de GRAU MITJÀ
                           
                                   Conjunt Instrumental: dilluns 17:30 a 18:30 h.   (Toni Quiles)
                                   Llenguatge Musical: dimecres de 18:00 a 19:15 h.   (Toni Quiles)
                                              
_________________________________________________________________________________________

NIVELL AVANÇAT
                                                                                            
                                   Llenguatge Musical: dijous de 19:30 a 20:30 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________
LLENGUATGE JOVES AVANÇAT

                   
                                  Llenguatge Musical: dilluns de 20:00 a 21:00 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________

1r de LLENGUATGE ADULTS

                  
                                   Llenguatge Musical: dimarts de 20:15 a 21:15 h.   (Pauli Peña)

_________________________________________________________________________________________
2n de LLENGUATGE ADULTS

                                   Llenguatge Musical: dimarts de 15:30 a 16:30 h.   (Pauli Peña)

_________________________________________________________________________________________

3r de LLENGUATGE ADULTS
           
                             
                                   Llenguatge Musical: dilluns de 15:30 a 16:15 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________

LLENGUATGE ADULTS AVANÇAT
                   
                                   Conjunt instrumental: dijous de 20:30 a 21:30 h.   ( Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________ 
COMBO- A

                         
                                 Dimecres de 18:15 a 19:15 h.   (Pauli Peña)
                                              
______________________________________________________________________________________

COMBO-B

                                         
   
                                 Dimecres de 19:15 a 20:15 h.   (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________________

COMBO D’ADULTS

            
                                                                              
                                  Dimecres de 21:00 a 22:00 h.   (Pauli Peña)

_________________________________________________________________________________________

PALAU GRUP VOCAL

                      
                                  Dilluns de 20:30 a 22:00 h.   (Anna Soley)

_________________________________________________________________________________________