Horaris 20-21


HORARIS CURS 20-21


NADONS-A

                       
                                   Música en família: dimarts de 16:30 a 17:30 h.  

_________________________________________________________________________________________

NADONS-B


                                   Música en família: dilluns de 16:45 a 17:30 h.  

_________________________________________________________________________________________ 

SENSIBILITZACIÓ-A
                     

                                   Llenguatge Musical: dilluns de 17:30 a 18:15 h.  

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________________

SENSIBILITZACIÓ-B

                         
                                 Llenguatge Musical:  dimarts de 17:30 a 18:15 h.   

_________________________________________________________________________________________

PREINICIACIÓ- A

                       
                                  Llenguatge Musical: dijous de 16:45 a 17:30 h.  
_________________________________________________________________________________________

PREINICIACIÓ- B
                        
                             Llenguatge Musical: dijous de 17:30 a 18:15 h
_________________________________________________________________________________________


INICIACIÓ


                                   Llenguatge Musical: dimecres de 16:45 a 17:30 h.  
                                   Conjunt Vocal: dimecres de 17:30 a 18:00 h. 

_________________________________________________________________________________________

 1r de GRAU ELEMENTAL

                                Llenguatge Musical: dimarts de 18:15 a 19:15 h.  
                                   Conjunt vocal: dijous  de 18:15 a 19:00 h.                   
                                    

_________________________________________________________________________________________

2n de GRAU ELEMENTAL
                       

                                   Llenguatge Musical: dimarts de 17:15 a 18:15 h.  
                                   Conjunt Vocal: dijous  de 18:15 a 19:00 h.  
_________________________________________________________________________________________ 

 3r de GRAU ELEMENTAL

                                   Conjunt instrumental : dilluns de 17:15 a 18:15 h.  
                                   Llenguatge Musical: dimecres de 18:30 a 19:30 h.  

_________________________________________________________________________________________


4t de GRAU ELEMENTAL-A
                                                          
                       
                                   Conjunt Instrumental: dilluns de 18:30 a 19:30 h.  
                                   Llenguatge Musical: dimecres de 17:00 a 18:00 h.  


 ________________________________________________________________________________________

1r de GRAU MITJÀ

                                                                                                                                       
                                   Conjunt Instrumental: dimarts de 18:00 a 19:00 h. 
                                   Llenguatge Musical: dijous de 18:15 a 19:15 h.  

_________________________________________________________________________________________                                                            
 1r de GRAU MITJÀ JOVES


                                  Llenguatge Musical: dimarts de 19:15 a 20:30 h.   

_________________________________________________________________________________________

2n de GRAU MITJÀ 
           

                                   Conjunt Instrumental: dimarts de 18:00  a 19:00 h.  
                                   Llenguatge Musical: dijous de 16:30 a 17:45 h.  
                                             ________________________________________________________________________________________

3r de GRAU MITJÀ 
           

                                   Conjunt Instrumental: dilluns de 17:30  a 18:30 h.  
                                   Llenguatge Musical: dimecres de 16:00  a 17:00 h.  
________________________________________________________________________________________  

2n de LLENGUATGE JOVES


                                   Llenguatge Musical: dimarts de 19:00 a 20:00 h.  

_________________________________________________________________________________________

2n de LLENGUATGE ADULTS
             
                       
                                   Llenguatge Musical: dimarts de 20:00 a 21:00 h.  

_________________________________________________________________________________________


COMBO ADULTS 


                                   Conjunt instrumental: dijous de 20:00 a 21:00 h.   
_________________________________________________________________________________________

COMBO- A

                         
                                   Dimecres de 18:30 a 19:30 h.  
                                              
_________________________________________________________________________________________

COMBO-B

                           
                                  Dimecres de 20:00 a 21:00 h.  

_________________________________________________________________________________________


PALAU GRUP VOCAL


                                  Dilluns de 20:30 a 22:00 h. 

_________________________________________________________________________________________