Horaris 18-19

HORARIS CURS 18-19

SENSIBILITZACIÓ

Llenguatge Musical: dimecres de 17:15 a 18:00 h. (Anna Soley)

_________________________________________________________________________________

PREINICIACIÓ

Llenguatge Musical: dijous de 17:15 a 18:00 h. (Ruth Serradesanferm)

_________________________________________________________________________________

INICIACIÓ

Llenguatge Musical: Dimarts de 17:15 a 18:00 h. (Ruth Serradesanferm)
Conjunt vocal: Dijous de 18:00  a 18:30 h. (Ruth Serradesanferm)
Taller d’Instruments: Dijous  de 18:30 a 19:00 h. (Ruth Serradesanferm) 
_______________________________________________________________ __________________

   PRELIMINAR

Llenguatge Musical: Dimarts de 18:00 a 19:00 h. (Ruth Serradesanferm)

Conjunt vocal: Dijous de 18:00 a 18:30 h. (Ruth Serradesanferm)      
Roda d’Instruments: Veure calendari annex


_________________________________________________________________________________

1r de GRAU ELEMENTAL

Conjunt Vocal: Dilluns de 17:15 a 18:00 h. (Anna Soley)
Llenguatge Musical: Dijous de 17:10 a 18:15 h.  (Ruth Serradesanferm) 

_________________________________________________________________________________
           
2n de GRAU ELEMENTAL

Conjunt Vocal: dilluns de 17:15 a 18:00 h. (Anna Soley)
Llenguatge Musical: dimecres de 18:15 a 19:15 h. (Ruth Serradesanferm)

_________________________________________________________________________________

3r de GRAU ELEMENTAL

Conjunt Instrumental: dimarts de 18:00 a 19:00 h. (Paulí Peña)
Llenguatge Musical: dijous de 17:15 a 18:15 h. (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________

3r de GRAU ELEMENTAL-JOVESLlenguatge Musical: dimarts de 18:30 a 19:30 h. (Toni Quiles)


_________________________________________________________________________________
  
 4t de GRAU ELEMENTAL
                                                
Llenguatge Musical: dilluns de 18:15 a 19:15 h. (Toni Quiles)
Conjunt Instrumental: dimarts de 19 a 20 h. (Paulí Peña)

_________________________________________________________________________________

1er de GRAU MITJÀ

Conjunt Instrumental: dilluns de 17:15 a 18:15 h. (Toni Quiles)
Llenguatge Musical: dimecres de 18:00 a 19:15 h. (Toni Quiles) 

_________________________________________________________________________________

2n  de GRAU MITJÀ-A
                                
Llenguatge Musical: dilluns de 18:15 a 19:30 h. (Toni Quiles)
Conjunt instrumental: : dimecres de 18:15 a 19:15 h. (Paulí Peña)

_________________________________________________________________________________

2n  de GRAU MITJÀ-B


Llenguatge Musical: dilluns de 19:00 a 20:15 h. (Paulí Peña)

Conjunt instrumental: : dimecres de 18:15 a 19:15 h. (Paulí Peña)
___________________________________________________________________________

4t de GRAU MITJÀ-B

Conjunt Instrumental: dimecres  de les 19:15  a 20:15 h (Toni Quiles)
Llenguatge musical: dijous 19:15 a 20:30 h. (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________

NIVELL AVANÇAT
                                                          
Llenguatge Musical: dimarts de 19:30 a 20:30 h. (Toni Quiles)
  
_________________________________________________________________________________

LLENGUATGE JOVES AVANÇAT

Llenguatge Musical: dilluns 19:30 a 20:30 h. (Toni Quiles)

_________________________________________________________________________________
1r de LLENGUATGE ADULTS


Llenguatge Musical: dimarts de 15:30 a 16:30 h (Paulí Peña)
_________________________________________________________________________________
2n de LLENGUATGE ADULTS

Llenguatge Musical: dijous de 15:30 a 16:15 h. (Toni Quiles)

____________________________________________________________________________

5è de LLENGUATGE ADULTS

Llenguatge Musical: dijous de 20:30 a 21:30 h. (Toni Quiles)
_________________________________________________________________________________

COMBO ADULTS
  
Dimecres  de 21:00 a 22:00 h. (Paulí Peña)
_________________________________________________________________________________

PALAU GRUP VOCAL
                      
Dilluns de 20:30 a 22:00 h. (Anna Soley)
_________________________________________________________________________________

NADONS A 
                       
Dijous de 17:30 a 18:15 h.

NADONS B

Dijous de 16:30 a 17:15 h.